Kontakt

Zespół Programu Biblioteka+

tel. +48 12 426 79 30

bibliotekaplus@instytutksiazki.pl

Program Wieloletni Kultura+

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU WIELOLETNIEGO KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK"


Uwaga!

Informujemy, że po naborze wniosków z 15 stycznia 2014 roku wszystkie środki finansowe (majątkowe i bieżące) przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011-2015 zostały wyczerpane. W związku z tym nabory wniosków ogłoszone na luty i marzec 2014 roku zostają odwołane.

Wnioski złożone w naborze 15 stycznia 2014 roku są w trakcie oceny formalnej i merytorycznej. Wyniki naboru zostanie ogłoszony w terminie ustalonym w Regulaminie Programu.


PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+ INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK"

jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

W grudniu 2012 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą dotychczasowe zasady realizacji zadań przez beneficjentów Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”, wprowadzając szereg korzystnych dla wnioskodawców rozwiązań, ułatwiających im realizację planowanych zadań. Omówienie wszystkich zmian zostało zamieszczone w zakładce Pytania i odpowiedzi w części dotyczącej 2013 roku.


Operatorem Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” jest Instytut Książki.

Kontakt:
Instytut Książki
ul. Szczepańska 1
31-011 Kraków

Joanna Bednarek
j.bednarek@instytut­ksiazki.pl
tel: 12 426 79 30
694 268 027

Anna Figa
a.figa@instytut­ksiazki.pl
tel: 12 426 79 30
694 268 148

Informacje i wyjaśnienia dotyczące Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” udzielane są codziennie w godz. 10.00-12.00, od poniedziałku do piątku, w lokalu Instytutu Książki w Krakowie, przy ul. Batorego 4/8 (III p.).

Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania pod numerem telefonu (12) 426 79 30.

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi metody sporządzenia raportu ewaluacyjnego z realizacji zadania, obok zamieszczamy link na stronę internetową dedykowaną temu tematowi: http://www.ww.org.pl/data/elearning/ewaluacja.pdf


W przypadku trudności z otworzeniem pliku, proszę pobrać bezpłatny program Adobe Reader klikając na poniższy link http://get.adobe.com/reader/

Pliki do pobrania