Kontakt

Zespół Programu Biblioteka+

tel. +48 12 426 79 30

bibliotekaplus@instytutksiazki.pl

Komputery dla bibliotek

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013
Program dotacyjny Instytutu Książki

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie bibliotek w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

Lista wszystkich bibliotek, które wzięły udział w programie - edycja 2013


UWAGA!

Termin naboru wniosków upłynął 20 października 2013 roku
(o terminowym nadesłaniu wniosku decydowała data stempla pocztowego).

Wniosek należało złożyć w wresji papierowej z niezbędnymi podpisami na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu wraz z obowiązującymi załącznikami.

Dodatkowo wniosek należało wysłać w wersji elektronicznej na adres: kraszewski@instytutksiazki.pl


Kontakt:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
PKiN, IX piętro, pok. 911

Artur Sawicki
e-mail: kraszewski@instytutksiazki.pl
tel: +48 886 349 411

Informacje telefoniczne dotyczące programu udzielane są w godzinach: 10.00 - 15.00.

Pliki do pobrania